Introductie
Programma
Achtergrond sprekers

Praktische informatie

Congres Wet inburgering 2021: ‘Klaar voor de inburgeraar? Samen aan de start’

Gemeenten en inburgeringspartners werken hard aan de voorbereiding op de Wet inburgering 2021 die 1 januari 2022 in werking treedt. Graag vieren wij dit belangrijke moment met u tijdens het congres Wet inburgering 2021: ‘Klaar voor de inburgeraar? Samen aan de start’.

Tijdens het congres staat de reis van de inburgeraar centraal: vanaf de start met de brede intake tot het behalen van de eindstreep. Ervaringsdeskundigen komen aan het woord én verzorgen een spetterend optreden! Daarnaast is er volop aandacht voor de regierol die gemeenten krijgen om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Welke uitdagingen komen ze daarbij tegen? Wat is er geleerd uit de pilots? Welke goede voorbeelden zijn er al in het land? Kom inspiratie opdoen voor uw eigen gemeente. Ontmoet collega’s en deel ervaringen met elkaar. Wij zien u graag op 29 november!

Dit congres wordt georganiseerd door het ministerie van SZW, Divosa en de VNG.

Direct aanmelden

Programma

12.00 uur       Inloop en lunch bij DeFabrique
12.45 uur       Digitale inloop
13.00  - 13.20 uur Opening congres Wet inburgering 2021 ‘Klaar voor de inburgeraar? Samen aan de start' door de dagvoorzitter en het ministerie van SZW.
13.20 – 13.30 uur De reis van Anthony Uduba

Anthony Uduba neemt u mee in zijn ‘inburgeringsreis’. Anthony kwam op 17-jarige leeftijd naar Nederland en werkt nu als beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe is hij gekomen waar hij nu is? Wat betekent inburgeren voor hem? Welke personen of gebeurtenissen waren cruciaal in zijn reis? Anthony vertelt u zijn persoonlijke verhaal. 

13.30 – 14.15 uur   ‘Samen aan de start’ de talkshow

Hoe bepaal je als gemeente en inburgeraar samen de startpositie van de inburgeraar?
Deze talkshow gaat over het belang van communicatie en het eigen maken van het proces van inburgering door de inburgeraar zelf. Onder meer Eline Dragt, beleidsadviseur Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), Elize Smal, senior adviseur Gezondheid vluchtelingen en migranten Pharos en Brian Pantling, senior medewerker bij Gemeente Oldenzaal, schuiven aan tafel.

Blijf vooral zitten voor de valkuilenquiz, waarbij Indira Doerga, klantmanager gemeente Westland, met u kijkt naar casussen uit het praktijkverleden van een klantmanager.

14.15 – 14.30 uur Muzikaal intermezzo door Shaza Hayek

Shaza Hayek, een beroemde zangeres uit Syrië met een klassiek Arabische achtergrond, die haar land ontvluchtte. Laat u verrassen door dit muzikale intermezzo.

14:30 – 14.50 uur Pauze
14.50 – 15.35 uur   Debat ‘Het belang van werken en leren’

In dit debat bespreken personen met diverse achtergronden stellingen over het belang van werken en leren in duale trajecten. Het belang wordt van verschillende kanten belicht. Ook heeft u als gast de mogelijkheid om mee te debatteren.

Het debat wordt afgesloten met een interview met Stijn Otten en Mohamad Almarawi van het bedrijf HeatTransformers.

15.35 – 15.50 uur   Stand-up comedy intermezzo
15.50 – 16.20 uur     Inburgeren, en dan..?

Ervaringsdeskundigen vertellen over hoe zij de periode na het inburgeringstraject hebben ervaren. Wat kan er anders, hoe hebben zij de tijd na het inburgeren ervaren en wat ze hopen van de nieuwe wet? Er wordt een brug geslagen tussen het oude en het nieuwe stelsel.

16.20 – 16.35 uur Afsluiting door Amara van Elst, spoken word

Spoken word-artieste Amara van der Elst (19) is na haar voordracht tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam van dit jaar veelbesproken en een nationale bekendheid.
Amara rondt de middag af met een krachtige voordracht, die zij tijdens het congres schrijft.

16.35 – 17.00 uur   Netwerkborrel

Achtergrond sprekers

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen is partner bij De Beleidsonderzoekers. In haar dagelijks werk als projectleider en senior-onderzoeker voert zij onderzoek uit op de terreinen integratie, re-integratie, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. In 2020 en 2021 was zij projectleider van de evaluatie van de pilots die experimenteerden met de Zelfredzaamheidsroute in het kader van de nieuwe Wet inburgering. Ook was zij projectleider van de synthesestudie waarin de resultaten van alle pilots (uitgevoerd om te experimenteren met elementen uit de Wet inburgering) zijn samengevat.

Mirjam is opgeleid als sociaal- en organisatiepsycholoog. Tussen 1997 en 2016 werkte zij bij Research voor Beleid en Panteia, als onderzoeker, projectleider en manager. Tot haar klantenkring behoren diverse ministeries (SZW, OCW en VWS), het UWV, gemeenten en brancheorganisaties. 

Anthony Uduba 

Anthony Uduba is werkzaam als beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Hij heeft zijn weg snel gevonden in Nederland. Als 17-jarige kwam hij samen met zijn moeder en zus naar Nederland. Hij volgde snel een inburgeringscursus opgevolgd met een mbo-, Hbo-opleiding en later behaalde hij zijn masterdiploma. 

Eline Dragt

Als ‘beleidsmedewerker nieuwe inburgeringswet’ bij het UAF zit Eline Dragt, met verschillende partijen om tafel om de beste kansen te creëren voor studie en werk voor hogeropgeleide statushouders onder de nieuwe inburgeringswet. Zo spreekt zij met ministeries en partners als VNG, Divosa en de onderwijskoepels om de onderwijsroute tot een succes te maken, licht zij gemeenten voor over het UAF-aanbod onder de nieuwe Wet en deelt zij kennis met schakeljaaraanbieders over de organisatie van de taalschakeltrajecten. Het doel: de meest duurzame - in plaats van de kortste - weg naar werk voor hogeropgeleide statushouders! Een dynamische baan met never a dull moment die zij combineert met een jong gezin in Amsterdam-Noord.

Elize Smal

Elize Smal werkt als senior adviseur bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Binnen het programma Gezondheid en Migranten werkt zij aan toegankelijke en passende zorg en begeleiding voor nieuwkomers. Elize richt zich daarbij vaak op de wisselwerking tussen (psychische) gezondheid en participatie en integratie. Ze ondersteunt o.a. gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, met name als het gaat om het meenemen van de thema’s gezondheid en welzijn in de aanpak en de begeleiding.

Shaza Hayek

Sysche zangeres Shaza Hayek woont sinds 2014 in Nederland. In 2006 studeerde zij Oriëntaalse zang aan het conservatorium van Damascus, na haar studie in Arabische klassieke muziek en westerse klassieke muziek. Ze trad verschillende keren op in het Damascus Opera House en andere steden in Syrië. Ook deed zij optredens in verschillende landen in Noord-Afrika, Italië en Duitsland. In Nederland trad zij eerder op met kleine ensembles en grote orkesten.

Mayhar Zarrinphaker

Mayhar Zarrinphaker is directeur bij Stichting Werkshop. Mayhar is geboren in Iran en leeft vanaf zijn vierde met zijn familie in Nederland. Hier heeft hij zijn Master bedrijfskunde behaald aan de Erasmus Universiteit.
De Werkshop wil mensen een kans geven om actief deel te nemen aan de maatschappij en om zelfstandig te kunnen leven. De stichting heeft veel ervaring in het begeleiden van statushouders naar participatie. Als voorloper van de nieuwe Wet inburgering voerde de stichting twee duale trajecten uit in de regio Drechtsteden en Hoeksche Waard. Een van de pilots was  gericht op kwetsbare inburgeringsplichtige statushouders met psychische en/of schuldenproblematiek. 

Amara van der Elst

Amara van der Elst (20) is geboren en getogen in Den Haag, maar haar thuis is op het podium. Amara luistert naar wat er om haar heen en in haarzelf resoneert. Zo vertelt ze verhalen uit het leven in woorden en/of beweging.
Begonnen als winnaar van de categorie Taal bij Kunstbende Zuid-Holland groeide zij door als spoken word artiest bij verschillende woordkunstpodia en festivals. Ondertussen is ze landelijk bekend van haar voordracht op de Nationale Dodenherdenking van 4 mei.

Praktische informatie

Praktische informatie
Het congres wordt ‘hybride’ georganiseerd: het programma is gericht op aanwezig publiek in de studio en online deelnemers. Bij inschrijving geeft u aan of u in de studio aanwezig bent of online deelneemt.

Locatie
Het programma wordt uitgezonden vanuit DeFabrique in Utrecht.
Adres: Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden
U kunt zich uitsluitend aanmelden via het registratieformulier. Neemt u online deel? Wij vragen u dan om uw adres zodat u van tevoren een borrelpakketje van ons ontvangt en u actief aan zowel het inhoudelijke als het informele programma deel kunt nemen.

Na uw aanmelding ontvangt u automatisch een bevestigingsmail. Enkele dagen van tevoren ontvangt u de laatste praktische informatie. Online deelnemers ontvangen een persoonlijke link om het programma bij te wonen.

Meer informatie over de nieuwe Wet inburgering
Vng.nl/inburgering
Divosa.nl/voi